Kontakt


Informacje na temat zmian w Panelu Klienta


Najszybszy sposób – formularz kontaktowy

Załącznik - jeśli jest konieczny.
Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
  2. rozwiń by przeczytać całość...

Dane adresowe

H88 S.A.
Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 425 228,00 zł w pełni wpłacony.

Infolinia ogólna:
(61) 622 25 55

Infolinia dedykowana:
(61) 622 94 00
Tylko dla posiadaczy pakietów z dodatkiem ‚infolinia dedykowana’

Konto bankowe (mBank)

28 1140 1124 0000 5849 4900 1001