Piksel FB

Jak to wykonać?

Najważniejsze czynności hostingowe w Panelu Klienta w filmowych tutorialach.

Wprowadzenie do Panelu Klienta

Obsługa Autorespondera

Tworzenie konta poczty

Wprowadzenie do Panelu Klienta

Przywracanie z backupu

Konfiguracja programu do FTP